Sity Asura (Asura)

Trợ lý giảng dạy

 
Khoá học
Kinh nghiệm
  • 2 năm làm việc tại tập đoàn CMG Asia
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy cho trẻ em