Pham Bich Ngoc (Candy)

Giảng viên 

 
Khoá học

BORN TO MOVE™  và PlayFit

Kinh nghiệm
  • 1 năm kinh nghiệm Huấn luyện viên GX tại trung tâm California Fitness & Yoga