Nguyen Doan Quoc Huy (Wee)

Điều phối trưởng

 
Khoá học

Cover Dance, Creative Movement, PopKids, Zumba Kids, Play Fit, Gymnastics

Kinh nghiệm
  • 7 năm kinh nghiệm bộ môn Dance
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy fitness 
  • Giảng viên bộ môn Zumba từ 2015 đến nay