Hannah Dawn Ozoa Bugayong (Hannah)

Giảng viên

 
Khoá học

Tot Ballet, Creative Movement và Gymnastics

Kinh nghiệm
  • Cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học ở các môn học đặc biệt
  • Đạt tín chỉ Master ngành Giáo dục mầm non
  • Đạt chứng chỉ TEYL (giảng dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ)
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy mầm non
  • 6 năm kinh nghiệm giảng dạy Ballet