Zumba Kids

Zumba® Thiếu Nhi đề cao những động tác thân thiện với với trẻ em dựa trên vũ đạo Zumba cơ bản. Chúng tôi chia các bước nhảy, thêm vào trò chơi, các hoạt động và yếu tố khám phá văn hóa vào các lớp học. Những lớp học này giúp phát triển lối sống khỏe mạnh và kết hợp thể dục như là phần tự nhiên của cuộc sống bằng cách làm cho thể dục trở nên vui hơn. Các lớp học này cũng phối hợp với với sự phát triển tuổi thơ của trẻ em như khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm, sự tự tin, lòng tự trọng, trí nhớ, sự sáng tạo, kỹ năng phối hợp, hiểu biết văn hóa.

Thời lượng

30 - 50 phút

Lợi ích của khóa học

Xây dựng kỹ năng lãnh đạo, tôn trọng, cách làm việc đội nhóm, tự tin, lòng tự trọng, rèn luyện trí nhớ, sáng tạo, phối hợp và sự nhận biết về văn hóa

Những kỹ năng học được

Động tác, các bước và kỹ thuật nhảy

Chương trình giảng dạy

Dựa theo giáo trình giảng dạy căn bản về dàn dựng và âm nhạc của Zumba International.

Cấp & Độ tuổi

F = Fun       A = Academy

Zumba® Kids Jr. 4-7 tuổi (F

Zumba® Kids 8-12 tuổi (F)

floated-register banner
 
FF