Rhythm & Color

Đặc biệt dành cho trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi, chương trình này phối hợp nhiều mặt của âm nhạc và nghệ thuật sáng tạo thị giác nhằm tạo ra nhận thức không gian và bản thân. Cùng với ba hoặc mẹ, trẻ sẽ khám phá các khía cạnh tạo ra âm nhạc với các công cụ. Trẻ cũng sẽ bắt đầu vẽ và tô màu, giao tiếp bằng cảm xúc và cảm giác khi chúng khám phá và phát hiện thế giới xung quanh.

Thời lượng

30 phút

Lợi ích của khóa học

Khám phá và đánh giá thế giới xung quanh bằng vẻ đẹp của nghệ thuật và âm nhạc

Những kỹ năng học được

Vui vẻ, tận hưởng cùng với âm thanh và nghệ thuật

Chương trình giảng dạy

Giáo trình của CaliKids Academy

Cấp & Độ tuổi

F = Fun       A = Academy

Rhythm & Color   6-18 tháng (F

Rhythm & Color   18 tháng-3 tuổi (F


floated-register banner