Modern Jazz*

Bộ môn Modern Jazz góp phần đặc biệt vào việc giáo dục trẻ em thông qua việc sử dụng những chuyển động của cơ thể, một trong những nền tảng thể hiện cảm xúc của con người. Môn học sẽ mang đến niềm vui qua cách biểu đạt cơ thể và kết hợp với phát triển tâm lý. Hơn thế nữa, trẻ em sẽ hiểu được cách định hình các chuyển động thành một hình thức nghệ thuật.

Thời lượng

45-50 phút

Lợi ích của khóa học

Môn học sẽ mang đến niềm vui qua cách biểu đạt cơ thể và kết hợp với phát triển tâm lý

Những kỹ năng học được

Trẻ em sẽ hiểu được cách định hình các chuyển động thành một hình thức nghệ thuật.

Chương trình giảng dạy

Giáo trình của CaliKids Academy

Cấp & Độ tuổi

F = Fun       A = Academy

Modern Jazz* 4-7 tuổi (A) 

Modern Jazz* 8-12 tuổi (A)

floated-register banner

Các khoá học khác