Mixed Martial Arts

Võ thuật tổng hợp là sự kết hợp giữa võ thuật và thể thao chiến đấu. Bộ môn này dạy cho một người cách tự bảo vệ bản thân trước một vật thể to hơn bằng cách dùng kỹ thuật và sức bật phù hợp. Nó bao gồm khả năng đứng thăng bằng, nhưng được biết đến nhiều nhất với kỹ thuật vật lộn và chiến đấu trên mặt đất. Giành vị trí thượng phong - để có thể áp dụng những cách giữ và khóa đối thủ - là bí quyết của võ Brazil. Cách vật và khóa tay chân ở tư thế nằm là yếu tố chính trong tập luyện, và đặc biệt tầm quan trọng của bộ môn võ Brazil được thể hiện trong thi đấu, liên quan đến sự tiến bộ và thăng hạng thông qua hệ thống xếp hạng và trao đai.

Thời lượng

45-50 phút

Lợi ích của khóa học

Phát triển khả năng tập trung, phối hợp, kỷ luật, sức mạnh và làm theo chỉ đạo

Những kỹ năng học được

Phòng thủ, sự chuyển đổi, kỹ năng khóa, giữ, các kỹ năng khác của BJJ

Chương trình giảng dạy

Theo giáo trình của Gracie Barra

Cấp & Độ tuổi

F = Fun       A = Academy

  • Intro to Mixed Martial Arts 3-4 tuổi (F
  • Mixed Martial Arts 5-8 tuổi (A)
  • Mixed Martial Art 9-12 tuổi (A)


floated-register banner
 
FF