Mixed Martial Arts

Võ tổng hợp là môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới. Võ thuật tổng hợp bao gồm quy tắc từ nhiều môn võ như là đấm bốc, karate, nhu thuật, Muay Thai, taekwondo, đấu vật và judo. Võ tổng hợp giúp trẻ em phát triển sự tự tin, khả năng tập trung, sức chịu đựng cũng như các kỹ năng thể chất.

Thời lượng

45-50 phút

Lợi ích của khóa học

Phát triển khả năng tập trung, phối hợp, kỷ luật, sức mạnh và làm theo chỉ đạo

Những kỹ năng học được

Phòng thủ, sự chuyển đổi, kỹ năng khóa, giữ, các kỹ năng khác của BJJ

Chương trình giảng dạy

Theo giáo trình của Gracie Barra

Cấp & Độ tuổi

F = Fun       A = Academy

  • Intro to Mixed Martial Arts 3-4 tuổi (F
  • Mixed Martial Arts 5-8 tuổi (A)
  • Mixed Martial Art 9-12 tuổi (A)


     
floated-register banner