Cheerleading

Lớp nhảy cổ vũ không chỉ dạy nhảy để cổ vũ cho đội nhà chiến thắng hay biểu diễn thu hút đám đông mà còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe, đầu óc và cảm xúc cho trẻ em. Tập trung giới thiệu cho học viên các loại trò chơi, hoạt động và vũ đạo. Các động tác ở mức này rất đơn giản và tập trung chủ yếu vào sự tận hưởng và tham gia cũng như là học các bước căn bản của kỹ thuật nhảy cổ vũ và biểu diễn.

Thời lượng

50-55 phút

Lợi ích của khóa học

Rèn luyện sức mạnh, những bài tập cardio, nhận thức về vấn đề hình thành và duy trì mối quan hệ bạn bè

Những kỹ năng học được

Những động tác thể dục thể chất, nhảy, vỗ tay, dậm chân và cổ vũ

Chương trình giảng dạy

Theo giáo trình của International Federation of Cheerleading (IFC)

Cấp & Độ tuổi

F = Fun       A = Academy

Cheerleading 3-4 tuổi (A)

Cheerleading 5-7 tuổi (A)

Cheerleading 8-12 tuổi (A)floated-register banner
 
FF