Shagun Gupta (Shagun)

Giảng viên 

 
Khoá học

Mom & Me Yoga, Toddler Yoga, Yoga

Kinh nghiệm

5 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Yoga tại Trung tâm huấn luyện Yoga Quốc tế tại Ấn Độ