Nichola Vickers (Nicky)

Điều phối sự kiện

Cố vấn bộ môn Baby & Me Dance

 
Khoá học

Zumba® Kids, Toddler Dance, Baby & Me Dance và BORN TO MOVE™

Kinh nghiệm

• 3 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Zumba & Zumba Toning

• 1 năm kinh nghiệm giảng dạy Zumba Kids tại các trường học và trại trẻ em mồ côi tại địa phương