Nguyen Thi My Tram (Karla)

Cố vấn bộ môn Gymnastics

 
Khoá học

Gymnastics

Kinh nghiệm
  • 8 năm làm vận động viên nhào lộn
  • 2 năm kinh nghiệm làm vận động viên thể dục dụng cụ
  • 5 năm làm vận động viên thể dục thể chất
  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy thể dục thể chất