Giang Chi Hai (Harry)

Giảng viên

 
Khoá học

Gymnastics, Parkour, PTX Kids

Kinh nghiệm
  • 11 năm kinh nghiệm bộ môn Gymnastics
  • 10 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Thể dục
  • 3 năm kinh nghiệm huấn luyện Gymnastics cho trẻ nhỏ