Daniela Linhares (Dani)

Cố vấn bộ môn PopKids

 
Khoá học

Ballet, PopKids, BORN TO MOVE™ 

Kinh nghiệm

• Giảng dạy Ballet cho trẻ em tại công ty Insalto Dance ở Brazil & ở Việt Nam

• 6 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn ballet, jazz, và fitness cho trẻ em,