Aurelien Mayer (Aurelien)

Giảng viên

 
Khoá học

Muay Thái

Kinh nghiệm
  • 14 năm kinh nghiệm luyện tập bộ môn Kick boxing và Muay Thai
  • 6 năm kinh nghiệm giảng dạy Fitness/Kick Boxing/Muay Thai
  • Cựu huấn luyện viên trưởng bộ môn Muay Thai
  • Đạt kỷ lục thi đấu Kick Boxing/Muay Thai (12-3-0)