YOGA

Các lớp Yoga được thiết kế theo cách vui nhôn, gắn kết và phù hợp cho các giai đoạn phát triển của từng nhóm tuổi. Yoga hỗ trợ phát triển hình thể và sự phối hợp, kỹ năng thể thao, sự tập trung nhạy bén thấm nhuần thái độ tích cực và vui vẻ.

Thời lượng

30-50 phút

Lợi ích của khóa học

Củng cố thêm mối quan hệ gia đình, giữa cha mẹ và các em, phát triển sức mạnh trọng tâm, tính kỷ luật, và tự tin

Những kỹ năng học được

Mang đến những động tác và tạo dáng Yoga căn bản, căng cơ, tập nhịp thở

Chương trình giảng dạy

Giáo trình của CaliKids

Cấp & Độ tuổi

F = Fun       A = Academy

Mom & Me Yoga

6 - 18 tháng (F)

Yoga

3 - 4 tuổi (F

5 - 7 tuổi (F

8 - 12 tuổi (F


floated-register banner