SINH TRẮC VÂN TAY LÀ GÌ?

Sinh trắc vân tay là nghiên cứu khoa học dựa trên mối quan hệ của dấu vân tay và thùy não.

Thông qua sinh trắc vân tay, Cha Mẹ sẽ thực sự hiểu rõ con trẻ, từ đó tạo điều kiện phát huy tiềm năng giúp trẻ phát triển toàn diện.

CHUYÊN GIA GIẢI MÃ SINH TRẮC VÂN TAY

  • CEO bộ phận Sự nghiệp Giáo dục Mầm Non Y Học Vitalnutri
  • Tiến sĩ Tâm Lý Học - Đại học Richmond Mỹ
  • Thạc sĩ - Đại học Nottingham Anh quốc
  • Học sĩ Vinh dự - Đại học Hong Kong
  • Trên 15 năm công tác trong lĩnh vực về sự trưởng thành của trẻ nhỏ, tập trung nghiên cứu nâng cao khả năng học tập và khai thác trí tuệ
  • Người hướng dẫn đứng đầu Châu Á Thái Bình Dương - Học viện Glenn Doman IAHP
  • Sáng lập học thuyết kiểm tra tiềm năng quốc tế IMITA, phụ trách việc kiểm tra và khai thác tiềm năng bẩm sinh và khi lớn lên của con người